Wetgeving

De sector van de beveiliging heeft betrekking op het materiaal dat gebruikt wordt om misdrijven te voorkomen of vast te stellen. Het kan gaan om mechanisch materiaal zoals deursloten, inbraakwerende materialen, gepantserde koffers, enz… Maar ook om elektronisch materiaal zoals alarmsystemen, systemen voor videobewaking, enz… Dit materiaal kan aangewend worden voor het beveiligen van gebouwen, maar ook van wagens, vaartuigen en bijvoorbeeld containers. De verkoop of het verspreiden van materiaal is niet aan wettelijke regels onderworpen. Deze markt is dus vrij. Het is daarom bijzonder nuttig om U goed te informeren over de keuze van beveiligingsmateriaal. Als particulier of KMO kunt u voor de beveiliging van uw woning of uw beroepslokalen terecht bij de techno-preventieve adviseur van de lokale politie. Voor de meeste materialen wordt op vraag van het verzekeringswezen een kwaliteitscontrole uitgevoerd. Sommige activiteiten met betrekking tot materiaal zijn echter wel wettelijk geregeld:

  • 1. De conceptie, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alarmsystemen en -centrales gebeurt door een erkende beveiligingsonderneming.
  • 2. Het monitoren en het behandelen van alarmsignalen afkomstig van alarmsystemen in gebouwen gebeurt door vergunde alarmcentrales.
  • 4. Ook het volgen en lokaliseren van voertuigen door middel van na diefstal systemen of volgsystemen zoals GPS kan enkel gebeuren door vergunde bewakingscentrales.