Erkenningen en statuten

GWSG BVBA (GW Security Group)  beschikt over alle erkenningen en statuten.  Ook haar personeel beschikt over alle wettelijke diploma’s. Uiteraard wordt elk personeelslid grondig gescreend en genieten deze van interne opleidingen over ons productengamma. Lees hieronder een opsomming van onze erkenningen / statuten van de verschillende instanties.   logo binnenlandse zaken Ministerie van Binnenlandse Zaken GW Security Group is een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken erkende beveiligingsfirma.  Erkenningsnummer BiZa: 20 1712 03 Wat houdt dit in?

 • Personeel en zaakvoerders hebben alle wettelijke opleidingen genoten en kunnen deze attesten voorleggen
 • Personeel en mensen met een leidinggevende functie zijn volledig gescreend door Binnenlandse Zaken en de Minister heeft zijn/haar goedkeuring gegeven hiervoor.
 • Onze kantoren zijn uiteraard gecontroleerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken op veiligheid over interne dossiers.  Ook wordt dit jaarlijks gecontroleerd.  
 • Jaarlijks worden wij gecontroleerd door een onafhankelijk orgaan (ANPI) dat toeziet op alle wettelijke bepalingen en normen.
 • Uiteraard zijn wij dan bevoegd voor het uitschrijven van attesten ivm fiscale voordelen.

Insert Certification   INCERT Ook is GW Security Group INCERT gekeurd, wij werken dan ook uitsluitend met INCERT-goedgekeurde materialen bij het plaatsen van een Alarminstallatie.  INCERT-nummer GWSG: B-1707   Wat houdt dit in?

 • Wij leveren bij een alarminstallatie het INCERT-attest af aan de klant, de klant kan hiermee naar zijn verzekeringsagentschap gaan.  Door dit attest af te geven weet de verzekering dat het systeem met hoogwaardige materialen is geplaatst en geïnstalleerd door professionals, rekening houdend met alle normen en wettelijke bepalingen.
 • Bijna elke verzekeringsmaatschappij geeft korting op de inbraak/brand-polis, bij afgifte van het INCERT-attest.
 • Ook worden jaarlijks meerdere systemen gecontroleerd door een onafhankelijke keuringsfirma.
 • Voor meer info: www.incert.be

logo_fod_economie_tcm117-9771_62x48Geregistreerd Aannemer GW Security Group is ook een geregistreerd aannemer en dit is voor 2 zaken heel belangrijk:

 • Dat de aannemer in kwestie in orde is met al zijn sociale en financiële verplichtingen.
 • Een aannemer heeft een erkenning nodig wanneer hij een overheidsopdracht van een bepaalde aard en omvang wil uitvoeren. Om een erkenning te krijgen moet men aan een aantal voorwaarden voldoen in verband met:
  • technische bekwaamheid
  • financiële draagkracht
  • professionele integriteit.

Refertenummer geregistreerd aannemer: BE 841 370 575 10 28 01