Tijdregistratie en Personeelsplanning

Tijdsregistratie voor uurrooster personeel

Gewone uren, overuren, flexibele uurroosters, vakantie- en verlofdagen, etc. deze tool zorgt voor een eenvoudig beheer van de volledige tijdregistratie. Met de ingebouwde ‘foutenzoeker’ worden eventuele afwijkingen ten opzichte van de planning automatisch gemeld. De gegevens kunnen eveneens makkelijk gerapporteerd en geëxporteerd worden.

Tijdregistratie_software

Tijdsregistratie voor verlofaanvragen

Een ‘digitale verlofkaart’ via de webbrowser waarmee medewerkers verlofdagen kunnen aanvragen en inzicht krijgen in gemaakte prestaties en eventuele overuren. Het elektronische verloop van dit proces betekent een grote ontlasting van de personeelsdienst.

Tijdsregistratie van personeelsplanning

Door de permanente monitoring van functieplanning kan de bezetting snel bijgestuurd worden en voorkomt dit het stilvallen van belangrijke bedrijfsprocessen.

Tijdsregistratie voor taken en orders

Een directe registratie van de activiteiten die medewerkers aan een bepaalde taak/order besteden. In combinatie met de ‘tijdsregistratie voor personeel’ kan op deze manier de productiviteit van medewerkers worden gemeten.

Tijdsregistratie bij aanmelding van bezoekers

Dit is een web selfservice bezoekersmodule waarmee u de aanmeldingsprocedure voor bezoekers van uw onderneming sterk vereenvoudigt. Bezoekers melden zich eenvoudigweg aan via een touch screen infokiosk, waarna de ticketprinter een label met de opgegeven informatie afdrukt. Dit label kan een pincode bevatten die gekoppeld kan worden met de Paxton Net2 software. Bij evacuatie zullen de aanwezige bezoekers automatisch op de evacuatielijst van Net2 verschijnen.

Meer dan enkel tijdsregistratie

Geen risico’s meer met verloren of gekopieerde sleutels, in een handomdraai kan een verloren toegangsbadge worden geblokkeerd. Daarnaast is online alle informatie zichtbaar over wie zich in het gebouw bevindt en kunt u per deur de toegangsregistraties opvragen en exporteren. Alle bovenstaande registraties zijn met elkaar te verbinden. Zo kan u mensen de toegang weigeren aan de hand van hun planning. Of bepaalde ruimtes of productiehallen niet toegankelijk maken voor personen die hier niet tewerkgesteld zijn. Kortom er zijn verschillende combinaties en integraties mogelijk.