Analoog Adresseerbare Brandmeldcentrale

Analoog Adresseerbaar Een analoge brandmeldcentrale, gekoppeld met een alarmsysteem voor doormelding checkt voortdurend elke detector – optische, thermische, ionische of beamdetector. Een verandering in waarde van de detector genereert een storingsmelding, vooralarm of alarm.  Detectoren zijn “voelers” die de fysieke omgevingsomstandigheden meten, zoals onder meer rook en vuur. Ze informeren de centrale over hun analoge waarde.  Men spreekt ook wel van het “adresseerbaar” zijn, omdat elke detector een eigen adres heeft. Op de centrale is het zo direct uit te maken welke detector, nooddrukknop, en dergelijke er een waardeverandering heeft ondergaan.  In de centrale zelf wordt de meetstaat vergeleken met de vooraf ingegeven drempels die wijzen op een storingsfout, op vooralarm of op alarm. De analoge waarde die doorgegeven wordt, is een waarde tussen 0 en 99. Voor het beveiligen van middelgrote en grote projecten maakt men veelal gebruik van adresseerbare intelligente detectiesystemen. Elke detector, nooddrukknop of sirene moet bekabeld worden met een vlamwerende F3-kabel. De analoog adresseerbare centrales zijn compatibel met  een brede reeks adresseerbare rook-, temperatuur- en  vlamdetectoren, beamdetectoren, manuele melders en in- en  uitgangsmodules waardoor probleemloos een professioneel  branddetectiesysteem kan worden uitgebouwd conform normen en wetgeving. Alle materialen zijn BOSEC gekeurd en worden geplaatst volgens de EN-norm van brandveiligheid. Het toepassingsgebied gaat van kantoorgebouwen, hotels en banken, over stapelmagazijnen en industriële gebouwen tot overheidsgebouwen en nog veel meer. Kort samengevat betekent dit dus:

  • 99 detectors per lus
  • Per detector of evacuatieknop kan men zien waar het probleem zich bevind.
  • Zeer nauwkeurig
  • Vooral gebruikt bij zeer grote of veel verschillende bedrijfsruimten
  • Software heeft veel toepassingen

InimGW Security Group heeft analoog adresseerbare brandmeldcentrales van Inim in zijn gamma.

GW Security is bovendien Authorised Inim partner!

Meer informatie over brandbeveiliging voor uw bedrijf ?  Neem dan vrijblijvend contact op met GW Security Group. Downloads